Türkiye’de Turizmin İklim ve Yer Şekillerine Bağlı Oluşu İle İlgili Soru