Akarsuların taşıdığı alüvyonlarla ilgili çözümlü sorular