Ülkemizde Karstik Ovaların Geniş Yer Tuttuğu Bölümler İle İlgili Soru