Kıyı Ege’den İç Egeye Doğru Değişiklik Göstermeyen Olaylar İle İlgili Soru