Tarım Ürünlerinin erken Hasat Edilmesinde İklim Özelliklerinin Etkisi İle İlgili Soru