Doğu Anadolu Bölgesinin Ekonomik Faaliyetlerinin Türkiye Ekonomisine Katkıları İle İlgili Soru