Doğu Anadolu Bölgesinin Yer Altı Kaynakları İle İlgili Soru