Nüfus ve Ekonomik Özelliklere Göre Enerji Tüketimi İle İlgili Soru