Türkiye’nin Özel Konumunun Etkili Olduğu Yapılar İle İlgili Soru