Elverişli Toprak Yapısı ve İklim özelliklerinin Sonuçları ile İlgili Soru