İklim Özelliklerine Göre Nadasa Duyulan Gereksinim İle İlgili Soru