Türkiye’de Kırılma İle Oluşan Dağlar İle İlgilİ Soru