Yanıcı Çevrimi

31 Mayıs 2015 tarihinde tarafından eklendi.
  • Toplumun enerjisini sağladığı temel yamalardan söz edeceğiz. Bunlar kömür, petrol ve önemi her geçen gün artan yeni bir ürün olan uranyumdur. Bir yanıcının çevrimi, bulunduğu tabii ortamdan çıkarılması ile başlar; daha sonra da kullanımına göre hazırlanması ve yanmadan sonra tabii hale dönmesi sıralanır.
  • Kömür, saf karbon ve bitkisel organik maddelerden oluşmuştur. Kömür , toprakta, damarlar halinde bulunur ve maden ocaklarından çıkarılır Kömür; havasız ortamda ısıtıldığı (havasız ortam yanmayı önler) fabrikalarda damıtılır. Isı; kömürdeki koklaşmış bileşenleri ayırarak, kalanı da aydınlatma gazı, katran halinde ayrıştırır.
  • Petrol ise derin kayalar içindeki örtülerde hapsedilmiş durumdadır; toprağın, kayaların delinmesiyle yüzeye çıkarılır ve rafinerilere yollanır. Hayvansal kökenli hidrokarbürler karışımından oluşmuş az veya çok yoğun bir sıvıdır. Hidrokarbürler esas olarak hidrojen atomlarının bağlandığı karbon zincirlerinden oluşmuştur. Bu moleküllerin kimyası organik kimya olarak adlandırılır.
  • Bir rafineride petrol birçok işleme tabii tutulur. Bu işlemler ile hidrokarbürler ayrıştırılır ve hazırlanır. Fraksiyonlu distilasyon esnasında petrol ısıtılır ve bileşenleri farklı kaynama noktalarına göre ayrışırlar, zincirin bir ucunda bütan, propan gibi gazlar, diğer ucunda ise; parafinler, zift, yağlayıcılar bulunur, ara kısımda ise motor yağları ve ağır yağlar fuel oü gaz bulunur. Kraking (ısı ile hidrokarbürlerin bozulması) zor yanan büyük moleküllerin, modern yanıcılara karıştırılabilen hafif moleküllere ufalanmasını sağlar.
  • Yüzyılın en önemli buluşlarından biri de madde-enerji arasındaki dengedir. Gerçekte maddenin kendisi gök adalarının bünyesindeki termonükleer reaksiyon dönüşümlerinden kaynaklanan enerji reservleri ihtiva eder. Bu enerjinin bir kısırımın geri kazanılması metodlanndan biri de nükleer fısyondur: Ağır bir çekirdek, daha hafif çekirdekler hâline bölünürken, maddenin bir kısmı enerji haline (ısı şeklinde) dönüşerek yok olur. Nükleer yanma; fisyon yapabilecek madde tarafından oluşturulur. Bu madde nötronlarla bombardıman edildiğinde fisyon oluşturabilecek niteliktedir. Bu elementlerden en tanınanları uranyum-235 (tabii uranyumdan elde edilir) ve reaktörün bünyesinde oluşan plutonyum-239’dur.
  • Mineralden metale ve yama üretimi eldesine kadar doğal uranyum, enerji üreten fisyon olayına uğramadan önce bir dizi işleme tabi tutulur. Bu çevrim; yanıcı eldesine kadar sürer, bu arada depolama, artık problemlerini de beraberinde getirir.
  • Yeni enerji kaynaklarının aranmasına devam edilmektedir, bunların en önemlisi daha az artık bırakan tükenmez enerji kaynağı olan füzyondur. Ancak tükenmez enerji kaynağı elde etme hayalleri, henüz gerçekleşmeye çok uzaktır.
  • Güncel teknikte, bütün enerji harcamaları, kaynağı ne olursa olsun sınırlandırılmaktadır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Şifrelerle KPSS Coğrafya