Paragrafın yan düşünceleri ile ilgili çözümlü sorular