Paragrafta iletilmek istenen düşünceler ile ilgili çözümlü sorular