Levhanın hangi konumda dengede kalacağı ile ilgili çözümlü sorular