Civa atomlarının yaydığı foton enerji ile ilgili çözümlü sorular