Çekirdek Fisyonu (Nükleer Fisyon)

22 Aralık 2014 tarihinde tarafından eklendi.
  • Uygulanan bütün nükleer fizik (nükleer santrallar) ana bir atomik reaksiyon üzerine kurulmuştur, bu çekirdek fisyonudur.
  • Atom çekirdeğinin etrafındaki orbitallerde elektronlar yerleşmiştir. Çekirdek fisyonu: çekirdeğin enerji yayınımı eşliğinde iki parçaya bölünmesidir. Fisyon olayının ortaya çıkarılması 1939 yılına rastlar.Fermi ve arkadaşları Uranyum çekirdeklerini nötronlarla bombardıman ederek fisyonıı keşfetmişlerdir.
  • Çekirdek füsyonu kendiliğinden oluşabilir veya laboratuarda oluşturulabilir. Atom ağırlıkları 90’ın altında olan atomik elementler çok dayanıklıdır. 90’ın üstündekiler ise bölünmeye daha yatkındırlar. Çekirdek, çekim kuvvetleriyle bir atada tutulan belirli sayıda tanecikten oluşmuştur. Bu kuvvetlerin tamamı çekirdeğin toplam bağlanma enerjisini oluşturur, fisyon ile bu enerjinin bir kısmı serbest hale geçer.cekirdek-1
  • Bir miktar Uranyum 235 nötronla bombardıman edildiğinde, çeşitli reaksiyonlar oluşur. Nötronların bir kısmı basit olarak absorbe edilir (emilir) ve fotonlar yayan Uranyum-236 çekirdekleri oluşur. Diğer nötronlar Uranyum 235 çekirdeklerini ikiye ayırırlar (fisyon).Bu parçalar yavaş iki veya üç nötron açığa çıkarırlar. Bazı iç tepkimeler uranyum 238’den plütonyum 239 eldesinde sona ererler. Fisyon reaksiyonlarında büyük enerjiler açığa çıkar. Üretilen nötronların belirli bir kinetik enerjileri vardır ve diğer Uranyum 235 atomlarına çarpabilirler. Bu; nükleer reaktörlerdeki zincir reaksiyonlarına benzer bir prensiptir.
  • Birkaç seneden beri; fisyon yakıt maddesi olarak kullanılabilen plutonyum 239’un yararı anlaşılmıştır. Bu bize U-235 maddesinden ekonomik yararlanmayı sağlar. Bu olay surrejeneratörde (veya breeder reaktörleri) gerçekleştirilir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.