Dielektrik

3 Ocak 2015 tarihinde tarafından eklendi.
  • Elektriği iletme veya iletmeme özelliklerine bağlı olarak cisimler iyi veya kötü iletken olarak ikiye ayrılırlar. Elektriği iyi iletmeyen (yalıtkan) cisimlere “dielektrik cisimler” denir. Dielektrik cisimlere; elektronikte olduğu kadar elektrikte de geniş kullanım alanlan sağlanmıştır. Kondansatör yapımlarında, izolasyon ihtiyaçlarında dielektrik maddelerden yararlanılır. Dielektrik cisimler görünür bir elektrik nötralitesi (tarafsızlığı) ile ortaya çıkarlar. Bir elektrik alan etkisinde, yalıtkan bir cismin molekülleri defor-masyona (şekil değiştirme) uğrar; bu deformasyon cismin kendi yapısında bir kutuplaşma meydana gelir. Bu olayı kondansatörlerin bünyelerinde izleyebilmek mümkündür. XVIII. yüzyılda ünlü Leyde (Hollanda) şişesi ile bu kavramın temeli ortaya atılmıştır. Kondansatörler esas olarak yalıtkan veya dielektrik bir cisim ile birbirlerinden ayrılmış iki demir çember veya iki metal plakadan oluşmuşlardır,  iki çember arasına bir gerilim farkı uygulandığında, kondansatör, çemberlerin birbirine uzaklığına, uygulanan E gerilim farkına ve dielektrik cismin özelliğine bağlı olarak bir yük kazanır.dielektrik
  • Değişik dielektrikleri tanımlayabilmek için bu dielektrikler temel birim olarak alınan hava ile karşılaştırılır. Havanın dielektrik sabiti 1’dir, mika’nın 8, baryum titanat seramiklerinin ise çok yüksek olup 8000-10.000 civarındadır. Plakalarının üzerine uygulanan gerilim farkının eş olduğu, aynı iki kondansatörlede yük, dielektrik sabitinin yüksek olduğu oranda büyür.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.