Erime

18 Ocak 2015 tarihinde tarafından eklendi.
  • İlk olarak, erime bir cismin katı fazdan sıvı faza geçme durumu diye ifade edilir. Saf bir cisim her zaman erime noktası olarak adlandırılan belirli bir derecede erimeye başlar. Bu derece normal basınç altında verilmiştir. Katı moleküllerin hareketi,katı hali temsil eden kristal yapının bozunmasına sebep olacakur. Moleküllerin serbest hale geçmesi enerji eşliğinde gerçekleşir ve 1 g. kristalin aynı sıcaklıktaki sıvı haline dönüşmesi için verilmesi gereken ısıya “erime ısısı” adı verilir.
  • Normal sıcaklıkta sıvı halde bulunan tek metal cıvadır. Erime noktası -39°C‘dir. Yüksek fırınlarda demir 1530°C‘de erir. Erime noktası, bir alaşımın özelliklerinin belirlenmesinde büyük önem taşır. Organik kimyada erime noktasının bilinmesi, bileşiğin tanınmasını sağlar. Gaz halinde bulunan bir elementin erime noktası oksijen örneğinde olduğu gibi (-248CC) çok düşüktür.Helyum’un erime noktası pratik olarak mutlak sıfıra eşittir ve bu da ona ayrı özellikler kazandırır.(Bak: yüksek iletkenlik). Erimeyen katılara örnek olarak 2620″Cde eriyen molibden, 3370°C‘de eriyen tungsten ve 3500°C‘de eriyen karbonu verebiliriz.
  • Aynı zamanda füzvon, fizvonun tamamen tersi olan bir özelliktir. İki hafif çekirdek birleşerek ağır bir çekirdeği oluştururlar. Elde edilen çekirdeğin kütlesi,diğer iki çekirdeğin kütlelerinin toplamından biraz daha düşük olacaktır. Bir miktar kütle enerji haline dönüşecektir. Füzyon da fisyon gibi büyük enerji miktarlarını serbest hale geçirir. Ancak nükleer patlamalar sonucu elde edilen veya yıldızlarda hüküm süren çok yüksek sıcaklıklarda gerçekleşebilir.
  • Güneş enerjisi, iki hidrojen çekirdeğinin (proton), helyum çekirdeklerine dönüşümündeki tersinmez, sabit ve yavaş füzyonundan meydana gelir. Bu kavram, merkezlerinde 100 milyon (sıcaklık bulunan ‘ılımlı’ yıldızlarda sınırlıdır. Güneş boyutlarında, normal bir yıldızda hidrojenin % 40’ı yandığında, çekirdek büzülür ve 100 milyon C” yi aşan sıcaklıklar üretilir. Helyum hareketsiz kül olmaktan çıkarak, aktif bir yanıcı haline dönüşür. Üç helyum çekirdeği füzyona uğrayarak bir C çekirdeği oluşturabilir. Bir dördüncü buna eklenerek ‘/O oluşturur ve bir beşinci Ne oluşumuna sebep olur.Erime
  • Neon‘u harekete geçirmek için yaklaşık 800 milyon C° derece ısıya ihtiyaç vardır. Neon da magnezyum’a dönüşecektir. Kitle halindeki bir yıldızın bir dizi reaksiyon gerçekleştirebilmesi için yeterince gravisyonel enerjiye ihtiyacı vardır. Bu merkezi reaksiyonların her birinde çok yüksek ısılar eşliğinde füzyon olayı gerçekleşecektir. 2,3 milyar derece civarında krom, demir, kobalt, nikel, bakır ve çinko gibi dayanıklı elementler meydana gelecek ve artık füzyon olayı ilerleyemeyecektir. Bir yıldız tüm nükleer enerjisini harcadığında, yer çekimi sebebiyle büzüşecek ve beyaz bir ufak kütle hâlinde yavaş yavaş soğuyacaktır.
  • İnsanoğlu yeryüzünde tabii güneş füzyonunu gerçekleştirmeyi denemiştir. Ancak yeryüzünde bu reaksiyon kullanılamayacak kadar çok yavaştır. Güneş ısısında 1 gram hidrojenin helyuma dönüşebilmesi için birkaç milyon sene geçmesi gerekir. Hidrojenin iki izotopunun olduğu gerçeği açığa çıkmıştır. Bunlar füzyon reaksiyonlarına daha çabuk girebilen döteryum ve trityumdur. Döteryum tabiatta “ağır su” olarak adlandırılan bileşikte hidrojene bağlı olarak bulunur. Trityum ise Lityum-6 elementinin nötronlarla bombardımanı sonucu açığa çıkar. 1952’de ilk termonükleer patlama meydana gelerek, Pasifik’in bir adasını yerle bir etmiştir.
  • Bu arada kontrol edilebilen ve kullanılabilen bir füzyon reaksiyonunun gerçekleştirilmesi sayısız yanıcılardan elde edilecek, pratikçe sınırsız. bir enerji kaynağı olarak ortaya çıkmıştır. Ancak yeryüzünde bu reaksiyon sıcaklıklarında ışığı kırdırabilecek bir cisim yoktur. Bir füzyon reaktörünün gerçekleştirilebilmesi için, yanıcıyı reaktörün çeperlerinden ayırmak gerekir. Günümüzde araştırmalar plasmagaz karışımları üzerinde yoğunlaştırılmıştır. Plasma gaz yüksek sıcaklıklarda tamamen iyonlaşır (manyetik alanlar eşliğinde, söz gelişi, manyetik bir şişeye doldurularak).
  • 2000 yılından önce bu tür bir füzyon reaktörünün gerçekleştirilmesi beklenmemektedir. Böyle bir reaktör şüphesiz bir toroidin içinde bulunan döteryum,trityum plasması kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bu akıcı üretilen ısıyı sürükleyip,daha sonra klasik biçimde elektrik enerjisine dönüşecektir. Reaksiyonu kontrol altında tutabilmek için trityum’a dönüştürülebilir döteryum, lityum karşımı kolayca gerçekleştirilebilir. Soğutucuyu plasmadan ayıran çevre molibdenden yapılabilir. Bu tür bir nükleer reaktör hiç bir radyoaktif artık çıkarmayacaktır ve gelecekte enerji problemine bir çözüm teşkil edecektir.

Erime Isısı: Belli bir miktardaki katının sıvı hale dönüşmesi için verilmesi gereken enerji miktarına “Erime Isısı” denilir. enthalpy (heat) of fusion
Nuklear Fizyon: Bir radyoaktif bozunma işlemidir. Ağır bir çekirdek, iki hafif çekirdeğe ve nötronlara ayrılır.
Nüklear Füzyon :Fizyonun tersi bir olaydır, iki hafif çekirdek birleşerek bir ağır çekirdek oluşturur. Elde edilen çekirdeğin kütlesi iki hafif çekirdeğin toplamın-dan biraz azdır. Çünkü bir miktar madde enerjiye dönüşmüştür

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
2014 KPSS Güncel Bilgiler