Gaz

1 Şubat 2015 tarihinde tarafından eklendi.
  • Maddenin, 3 halinden biri ve en tanınanı gaz halidir.
  • Sıvılar gibi, gazların da kendilerine ait kuvvetleri yoktur. Ancak sıvılar işgal ettikleri kabı, gazlar ise kendilerine sunulan tüm mekanı işgal ederler.
  • Gazların ağırlıklarını ölçmek için bir terazi ve pompa yardımı ile içinde boşluk oluşturabileceğimiz, musluğu bulunan cam bir balon yeterlidir. Hava ile dolu balonun ağırlığı, havası boşaltılmış balondan daha fazladır. Havanın ağırlığı var ise, yoğunluğu zayıftır. Atmosfer basıncı ve sıcaklığında alınan 1 gram hava, 1 lt.’ye yakın hacim kaplar. Gaz ile dolu bir hacim; aynı hacimdeki sıvı veya katıdan her zaman daha hafiftir. Bu olay; kullanılan gaz, katı veya sıvının cinsi ne olursa olsun, farklılık göstermez. Madde gaz halinde ise ortama yayılmıştır.
  • Bir gazın sıkıştırılabilmesi için, ucu parmak yardımı ile kapatılmış bir bisiklet pompasıyla oluşturulacak ufak bir basınç yeterlidir. Katılar ve sıvılar pratik olarak sıkıştınlamazlar.
  • Gazların sıkıştırılabilme kanununu şu şekilde açıklayabiliriz: Sıcaklık sabit tutulduğunda gazın basıncı iki, üç, dört kat arttırıldığında, gazın işgal ettiği hacim ikiye, üçe.dörde bölünür. Diğer bir deyişle; belirli bir gaz kütlesi için; sabit sıcaklıkta gazın hacmiyle, basıncın çarpımı sabittir. Bu sonuç “Mariotte kanunu” adıyla bilinir.
  • İlk olarak Gay-Lussac adlı kimyacı sıcaklık etkisiyle, gaz hacmindeki değişimleri incelemiştir. Sabit basınçta cinsi ne olursa olsun belirli miktardaki gazın hacmi, mutlak sıcaklığı ile orantılıdır. Mariotte ve Gay-Lussac kanunlarına uyan gazlar “ideal gaz” olarak nitelendirilirler. Düşük basınçlar altındaki her gaz bu kanunlara uyar.gaz
  • Gaz ve sıvı molekülleri genellikle hareket halinde süreklidirler. Sıvı halde; moleküller birbirleri üzerinde kayarlar, bağımsızdırlar. Boşlukta sürekli halde ilerleyen moleküllerin, doğrusal hareketleri; ya bir diğer molekülle çarpışmasıyla ya da gaz dolu kabın herhangi bir yerine yapılan dış etkiyle (şok) bozulur. Gaz hacmi, moleküllerinin kapladığı hacim karşısında büyüktür. Gaz sıkıştırılarak, moleküllerinin hareket ettiği alan daraltılır, böylece çarpışma sayısı artar ve gaz ideal gaz özelliklerini yitirir. Bu sonuç şaşırtıcı değildir, Mariotte kanunu sadece gazlar için geçerlidir, halbuki sıkıştırılan bir gazda, moleküller, arasında bulunan mesafe azalacağından sıvı fazına yaklaşılmış olur, sıvı fazda ise moleküller etkileşim halindedir.
  • Normal şartlarda, gazlar elektriği iletmezler, yüklü partiküllere (elektron veya pozitif, iyon) sahip değildirler. Fakat; bir elektrik alanına yerleştirildiklerinde veya yüksek sıcaklıklara çıkarıldıklarında pozitif iyonlar serbest hale geçebilir. Bu olayı; uçları bir jeneratörün kenarlarına bağlanmış elektrik deşarj (boşalım) tüplerinde izleyebiliriz. Akım şiddeti yükseltildiğinde deşarj ışık vericidir. Sınırda, bir elekrik kuşağı elde edilir. Elektrik alanının yüksek akım şiddeti, yüksek sıcaklıkla beraber uygulanırsa, madde plazma yapısına dönüşür, gaz tamamıyla iyonlaşarak iletken akıcı haline dönüşür.
  • Maddenin bu eriyik hali, evrende, özellikle fizik alanında önemlidir; bu mükemmel özellikler termonükleer füzyon reaksiyonlarını kontrol etmeye yarar.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.