Karışımın özkütlesinin zamana bağlı değişimi ile ilgili çözümlü sorular