Kaptaki sıvı özkütlelerinin karşılaştırılması ile ilgili çözümlü sorular