Katod Işınları

12 Mart 2015 tarihinde tarafından eklendi.
  • Bir katod ısıtıldığında, katodun yüzeyinde kalan elektronlar serbest hale geçer ve negatif yüklü yüzeysel bir tabaka oluştururlar. Elektronlar, negatif elektrik yüklüdürler. Katodun yanına pozitif gerilimli bir tabaka yaklaştırdığımızda, bu gerilim elektronları çekecek ve bir elektrik akımı oluşacaktır. Bu katod anod kuplu (tabakanın yüzü pozitif olduğundan anod olarak adlandırabiliriz) cam bir tüpe yerleştirildiğinde ve kısmi vakum uygulandığında, bir ışına maruz kalan cam fluoresans verecektir.
  • 19. yüzyılın sonlarında bilim adamları bu sonuca şaşırmış, bu ışığın niteliği hakkında bir sonuca varamamışlardır. O zamanlarda elementel tanecikler henüz tanınmıyordu. Bu arada birçok deneylerle bu ışınlara katod ışınlan adının verilmesi açıklanmıştır. Çünkü bu ışınlar katoddan çıkıyor ve enerji taşıyorlardı. Jean Perrin katod ışınlarının negatif yüklü partiküllerden oluştuğunu göstermiştir. Ancak Thomson‘un saptırma çalışmaları ile bu ışınların gerçek tabiatı açıklanabilmiştir. Elektriki veya manyetik atana yerleştirildiklerinde katod ışınlan, sürekli bir akım gibi hareket edip, katoda doğru yönelmişlerdir. Buradan şu sonuç çıkmaktaydı: Katod ışınlan hızlı elektronların hareketlerini kapsamaktaydı, yani iletkenin dayanağı olmadan saf halde bir elektrik akımıydı.katot ışınları
  • Katod ışınlarının diğer özelliklerinden biri de, bazı maddelere fluoresans özelliği kazandırmasıdır. Analiz edilmek istenen bir sinyal aracılığı ile katod ışınlan saptınldığında bu sinyalin izi fluoresans özelliği olan bir ekran üzerinde görülebilir. Bunun sebebi ekranın katod ışınlan demetinin ucu ile uyarılmış olmasıdır. Bu elektronik ölçümlerde çok önemli bir yeri olan osiloskop’ta gözlenebilir. Aynı şekilde ekran düzenli olarak tarandığında ve ışının şiddeti verilen sinyale göre değiştiğinde, çeşitli şekiller elde edilir. Bu ise televizyonun temelini oluşturur.
  • Görüldüğü gibi, modern teknolojide katod ışınlarının önemi büyüktür. Çünkü X-ışınlan, televizyon ve hesap makineleri  gibi televizyon türevlerinde katod ışınlarından sıklıkla yararlanılır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.