Konveksiyon

20 Mart 2015 tarihinde tarafından eklendi.
  • Ateşin bulunuşu ile aynı tarihe rastlayan konveksiyon olayı günümüzde de sıkça kullanılan fiziksel bir fenomendir. Konveksiyondan söz edildiğinde, termik enerji aktarması anlaşılır. İyi havalarda güneş ısıyı bize nasıl iletir? Mongolfier balonuyla seyahati hiç hayal ettiniz mi? Bir ısı kaynağı, bu balonun ağır ağır yükselişini nasıl sağlıyor? Soğuk su, sıcak suya ilave edildiğinde neden ılık su elde ediliyor? Bu sorulan sonsuza kadar çoğaltabiliriz.Konveksiyon
  • Konveksiyon, ortamlar arasındaki tüm bu ısı alışverişlerini veya aynı ortamın değişik sıcaklıktaki bölgeleri arasındaki ısı alışverişini kapsar. Bu durumda sıcaklık hareketleri oluşacaktır, bunlara konveksiyon akımlar adı verilir. Bu akımlar en yüksek ısı derecesinden en düşük ısı derecesine kadar giderler. İki bölüm arasında ısı farkı azalması olur ve bu termik bir denge sağlanana kadar devam eder. Bu durumda her iki bölüm de aynı sıcaklıktadır ve konveksiyon olayı sona erer. Mesela; soba ile temas halindeki hava ısınır, hafifleşir ve yükselir, ısı kaynağından uzaktaki insanlara, eşyalara, hava tabakalarına gelirken sıcak hava akımlarını takip eder. Daha düşük sıcaklıklarla ısı alışverişi oluşur ve etrafı ile içindekiler ısınır. Buna doğal konveksiyon adı verilir. Mongolfier balonu da yükselişini aynı şekilde gerçekleştirmektedir. Çünkü ihtiva ettiği hava, bir ısı kaynağı tarafından sürekli ısıtılır. Bu sıcak hava balonu kapladığında, bir süre sonra balonun içinde oluşan konveksiyon durur. Ancak vanalar açıldığında, yeni bir ısı alışverişi dış ortam ile oluşur. İçindeki hava kütlesi tekrar soğuyarak yüksekliğini kaybeder.
  • Aynı prensibe dayalı zorlamalı konveksiyon olayı da mevcuttur. Katı yumurtanın suya atılarak soğutulmasında veya termik elektrik santrallerin türbinlerindeki soğuma gibi. Yerleşim merkezlerinin merkezi ısıtma prensibi de konveksiyona dayalıdır. Bazen de elektrik konveksiyonundan sözedilir. Burada da prensip aynıdır, ancak elektrik yüklerinin iletimi sözkonusudur.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.