Reaktif (Ayıraç)

27 Nisan 2015 tarihinde tarafından eklendi.
  • Bir kimyasal analiz esnasında suda erimiş halde bulunan kurşun tuzlan elde edilmek isteniyorsa, çözeltiye sülfat asidi H2S04 eklenir. Bu şekilde beyazımsı bir çökelti elde edilecektir; bu çökelti kurşun sülfattır. (PbS04).
  • Bu reaksiyonda sülfat asidi kurşun tuzlarını açığa çıkararak reaktif (ayıraç) vazifesini görmüştür.Bir kimyasal analizde reaktif, niteliklerini tanımak istediğimiz maddelerle muamele edildiğinde, bu nitelikleri tanımlamamızı sağlar. Aynca önceden tanınan bir maddeyle muamele edilen reaktifin verdiği reaksiyonun cinsi de önemlidir. Endüstride herhangi bir cisim okside edilmek istendiğinde veya redüksiyona uğratılmak istendiğinde ekonomik ve pratik özellikleri göz önüne alınarak hangi reaktifın seçileceği belirlenir.a2buyuk
  • Kimyasal analizde, reaktiflerin çeşitli kullanım alanlan mevcuttur. Klorhidrikasit, sülfat asidi, nitrat asidi, amonyak, sodyum hidroksid vs…gibi reaktifler “reaktif kutuları” denilen özel kutularda muhafaza edilirler.Reaktif, aranan madde ile reaksiyona girdiğinde karakteristik bir renk alabilir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
2014 KPSS Güncel Bilgiler